BAX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06-12-2019 09:35:00+07:00
06/12/2019 09:35 0
  •  

BAX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/02/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thống Nhất, đường số 2A KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/02/2020 và xuất trình CMND, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang