BVH chi trả 700 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông

10/12/2019 16:391
  •  

BVH chi trả 700 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông

Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) vừa thông báo đã chi trả cổ tức năm tài chính 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phiếu vào ngày 10/12/2019.

Những năm vừa qua, BVH là mã cổ phiếu duy trì ổn định chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức bình quân 10%-12%/năm.

Đối với năm tài chính 2018, BVH chi trả 700 tỷ đồng cổ tức với tỷ lệ 10%, tương đương 1,000 đồng/cổ phần. Danh sách cổ đông nhận cổ tức được chốt vào ngày 18/11/2019.

Theo đó, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới 8,200 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang