BVH đạt 1,037 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất soát xét 9 tháng đầu năm

04-12-2019 09:00:00+07:00
04/12/2019 09:00 1
  •  

BVH đạt 1,037 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất soát xét 9 tháng đầu năm

Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 sau soát xét với tổng doanh thu hợp nhất đạt 32,568 tỷ đồng, tăng 5.4% so với cùng kỳ năm 2018, đồng thời đạt 1,037 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, hoàn thành 84.6% kế hoạch năm 2019.

Tại ngày 30/9/2019, tổng tài sản hợp nhất sau soát xét đạt 121,824 tỷ đồng.

Sau soát xét, tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1,082 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 809 tỷ đồng, hoàn thành 74.9% kế hoạch năm. Tổng tài sản Công ty Mẹ tại ngày 30/9/2019 đạt 14,783 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 14,237 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 23,090 tỷ đồng tổng doanh thu. Theo đó, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ đạt 23,090 tỷ đồng, tăng trưởng 5.3% trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 18,198 tỷ đồng, tăng trưởng 17.4% so với cùng kỳ năm 2018.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 8,719 tỷ đồng doanh thu. Do đó, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 8,719 tỷ đồng, tăng trưởng 5.6%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 7,794 tỷ đồng, tăng trưởng 7.1% so với cùng kỳ năm 2018.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang