BVH: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09-12-2019 16:49:00+07:00
09/12/2019 16:49 0
  •  

BVH: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Tập đoàn Bảo Việt thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191209_20191209 - BVH - NQ va BB lay y kien co dong bang van ban.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang