C69: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

10/12/2019 14:030
  •  

C69: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

.

Tài liệu đính kèm:
1.C69_2019.12.10_af0af47_BC_thay_doi_PA_su_dung_von.KS2.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang