Chứng quyền CMWG1903: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

16-12-2019 09:41:00+07:00
16/12/2019 09:41 0
  •  

Chứng quyền CMWG1903: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MWG-HSC-MET01 (mã CK: CMWG1903) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191216_20191216 - CMWG1903 - TB DKCC thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang