CMWG1904: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG1904

11-12-2019 10:17:00+07:00
11/12/2019 10:17 0
  •  

CMWG1904: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG1904

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết Chứng quyền MWG/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (mã CK: CMWG1904) có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191211_20191211 - CMWG1904 - QD huy ny chung quyen.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang