CMWG1904: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMWG1904

19-12-2019 13:45:00+07:00
19/12/2019 13:45 0
  •  

CMWG1904: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMWG1904

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MWG/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (mã CK: CMWG1904) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191219_20191219 - CMWG1904 - Tb ngay dkcc de thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang