Còn 92 doanh nghiệp phải cổ phần hóa đến hết năm 2020

11/12/2019 09:420
  •  

Còn 92 doanh nghiệp phải cổ phần hóa đến hết năm 2020

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2019 có 09 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, tuy nhiên trong đó chỉ có 03 doanh nghiệp thuộc danh mục các doanh nghiệp cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN (02 DN) và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg (01 DN).

Năm 2019 có 09 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa

Lũy kế giai đoạn 2016 – 2019, đã có 168 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443,056 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn Nhà nước là 206,694 tỷ đồng. Tuy nhiên trong 168 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 36/168 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục 128 doanh nghiệp cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% kế hoạch), số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch tính đến hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp.

Đối với tình hình thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thì giai đoạn 2017 – 2020 thực hiện thoái khoảng 60,000 tỷ đồng vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp.

Trong năm 2019 có 13 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thực hiện thoái vốn với giá trị 896 tỷ đồng, thu về 1,839 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2017 - 2019, thoái vốn nhà nước tại 92 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4,704 tỷ đồng, thu về 8,964 tỷ đồng.

Tình hình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài Quyết định số 1232/QĐ-TTg, lũy kế từ năm 2017 đến năm 2019, cả nước đã thoái 3,785 tỷ đồng, thu về 110,392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3,436 tỷ đồng, thu về 109,965 tỷ đồng tại Sabeco).

Tình hình thoái vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN theo Đề án cơ cấu lại: Trong năm 2019 các tập đoàn, Tổng công ty, DNNN thoái vốn với tổng giá 1,791 tỷ đồng, thu về 3,258 tỷ đồng; Lũy kế từ năm 2016 đến năm 2019, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16,279 tỷ đồng, thu về 51,714 tỷ đồng.

"Tổng số thoái vốn năm 2019, thoái 2,687 tỷ đồng, thu về 5,098 tỷ đồng. Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 – 2019, thoái 24,769 tỷ đồng, thu về 171,072 tỷ đồng”, ông Tiến cho biết.

Trả lời câu hỏi về việc truy trách nhiệm đối với các doanh nghiệp thoái vốn chậm vì sao lại chưa diễn ra, liệu có vùng cấm nào không, ông Đặng Quyết Tiến cho biết, Bộ Tài chính là cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính, ban hành các chính sách tài chính, chỉ có thể phát hiện những người, doanh nghiệp không chấp hành quy định và đề xuất xử phạt, Bộ Tài chính có nhiệm vụ theo dõi, giám sát chặt chẽ và công bố danh sách những DN chậm thoái vốn, không có quyền xử phạt. Quyền xử phạt theo quy định là quyền của Chính phủ và Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ.

"Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cùng các bộ, ngành, địa phương thường xuyên cảnh báo các đại diện chủ sở hữu trong việc chậm thoái vốn, cổ phần hóa theo đúng quy định pháp luật”, ông Tiến nhấn mạnh.

Nhật Quang

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang