DRH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trương Thị Lan

13-12-2019 14:14:00+07:00
13/12/2019 14:14 0
  •  

DRH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trương Thị Lan

Trương Thị Lan báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần DRH Holdings như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191213_20191213 - DRH - BC kq gd NCLQ Truong Thi Lan.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang