DTI: Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố thông tin ký hợp đồng Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

30/12/2019 14:140
  •  

DTI: Công ty CP Đầu tư Đức Trung công bố thông tin ký hợp đồng Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.DTI_2019.12.30_881e007_CV_23.2019__Cong_bo_hopdong_keimtoan.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang