GMD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ VI Fund II, L.P

03-12-2019 15:54:00+07:00
03/12/2019 15:54 0
  •  

GMD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ VI Fund II, L.P

VI Fund II, L.P báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần GEMADEPT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191203_20191203 - GMD - KQ giao dich cp VI Fund II.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang