GSP: Giải trình chậm CBTT bổ nhiệm Phó Giám đốc

09-12-2019 13:59:00+07:00
09/12/2019 13:59 0
  •  

GSP: Giải trình chậm CBTT bổ nhiệm Phó Giám đốc

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo giải trình chậm CBTT bổ nhiệm Phó Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191209_20191209 - GSP - Giai Trinh Cham CBTT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang