GSP: Nhắc nhở chậm công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc

02-12-2019 16:07:00+07:00
02/12/2019 16:07 0
  •  

GSP: Nhắc nhở chậm công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc đối với Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191202_20191202 - GSP - Nhac nho Cham CBTT Bo Nhiem Pho GD.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang