L10: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan

27-12-2019 17:00:00+07:00
27/12/2019 17:00 0
  •  

L10: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan

Công ty Cổ phần Lilama 10 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191227_20191227 - L10 - NQ HDQT thong qua chu truong GD voi ben lien quan.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang