Lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ của TCTD tại NHNN là 0.8%/năm

02-12-2019 17:54:58+07:00
02/12/2019 17:54 0
  •  

Lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ của TCTD tại NHNN là 0.8%/năm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành quyết định giảm lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng.

Để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường, NHNN ban hành các quyết định lãi suất có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019 đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của TCTD tại NHNN.

Quyết định số 2497/QĐ-NHNN ban hành ngày 29/11/2019 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của TCTD tại NHNN. Cụ thể:

  • Lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ là 0.8%/năm
  • Lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VNĐ là 0%/năm
  • Lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm
  • Lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0.05%/năm.

Như vậy, mức lãi suất này đã giảm so với lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ của TCTD tại NHNN 1.2%/năm trước đó. 

Đồng thời, Quyết định số 2498/QĐ-NHNN quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng VNĐ tại NHNN của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô là 0.8%/năm.

Ngoài ra, Quyết định số 2499/QĐ-NHNN cũng quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng VNĐ tại NHNN của Kho bạc Nhà nước là 1%/năm, lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước là 0.05%/năm, lãi suất đối với tiền gửi bằng VNĐ của Bảo hiểm tiển gửi Việt Nam là 0.8%/năm.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang