LCG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu phát hành thêm

03-12-2019 17:19:00+07:00
03/12/2019 17:19 0
  •  

LCG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu phát hành thêm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu phát hành thêm của  Công ty Cổ phần LICOGI 16 (mã CK: LCG) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191203_20191203 - LCG - TB Chot DS tra co tuc bang CP va PH CP cho CDHH.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang