LMH: Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trương Hoàng Vũ

04-12-2019 17:27:00+07:00
04/12/2019 17:27 0
  •  

LMH: Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trương Hoàng Vũ

Trương Hoàng Vũ đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Landmark Holding như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191204_20191204 - LMH - Dinh chinh TB gdcp Truong Hoang Vu ngay 03.12.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang