LMH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trương Hoàng Vũ

04-12-2019 14:00:00+07:00
04/12/2019 14:00 0
  •  

LMH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trương Hoàng Vũ

Trương Hoàng Vũ thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Landmark Holding như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191204_20191203 - LMH - TB gdcp - Truong Hoang Vu.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang