MBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SIC

09/12/2019 16:460
  •  

MBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SIC

SIC thông báo  giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191209_20191209 - MBB - Thong bao giao dich co phieu - SIC.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang