NVT: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

27/12/2019 16:090
  •  

NVT: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191227_20191227 - NVT - NQHDQT so 30 va 31 ve viec mien nhiem va bo nhiem KTT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang