POS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09-12-2019 15:30:00+07:00
09/12/2019 15:30 0
  •  

POS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POS của CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua Hợp đồng "Thiết kế, mua sắm & Thi công xây lắp thuộc dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt” và Hợp đồng “Xây dựng cơ bản, thi công kết cấu, thi công hệ thống đường ống, lắp đặt thiết bị cho Gói A1- Nhà máy Olefins” giữa CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2019
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC tại số 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang