SFG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý 5 khoản nợ không có khả năng thu hồi

02-12-2019 15:50:00+07:00
02/12/2019 15:50 0
  •  

SFG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý 5 khoản nợ không có khả năng thu hồi

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý 5 khoản nợ không có khả năng thu hồi như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191202_20191202 - SFG - NQ HDQT thong qua phuong an xu ly no.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang