SJF: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại CTCP Phát triển công nghệ Sky Life Fams

06-12-2019 17:32:00+07:00
06/12/2019 17:32 0
  •  

SJF: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại CTCP Phát triển công nghệ Sky Life Fams

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn đầu tư tại CTCP Phát triển công nghệ Sky Life Fams như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191206_20191206 - SJF - NQ HDQT vv thoai von tai Cty con - CTCP phat trien cong nghe Sky Life Farms.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang