SRC: Thông báo tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019

10-12-2019 17:19:00+07:00
10/12/2019 17:19 0
  •  

SRC: Thông báo tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông báo tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191210_20191210 - SRC - CBTT Duong Link Cung Cap Bo Sung Lan 2 Tai Lieu DHDCD.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang