TDH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

12-12-2019 17:39:00+07:00
12/12/2019 17:39 0
  •  

TDH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Nguyễn Vũ Bảo Hoàng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191212_20191212 - TDH - BCKQGDNNB - Nguyen Vu Bao Hoang.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang