VIR: Công bố v/v ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

05/12/2019 09:150
  •  

VIR: Công bố v/v ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.VIR_2019.12.5_80be6e6_VIR__Thong_bao_cong_bo_thong_tin_Hop_dong_kiem_toan_BCTC_nam_2019.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang