VNG: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc

03-12-2019 13:19:00+07:00
03/12/2019 13:19 0
  •  

VNG: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191203_20191203 - VNG - NQHDQT ve viec tai bo nhiem TGD.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang