VPH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ (mua, bán) Trương Thanh Tâm

11-12-2019 09:16:00+07:00
11/12/2019 09:16 0
  •  

VPH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ (mua, bán) Trương Thanh Tâm

 Trương Thanh Tâm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ (mua, bán) Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191211_20191210 - VPH - KQGD CD LQ - Truong Thanh Tam (ban CP).pdf
20191211_20191210 - VPH - KQGD CD LQ - Truong Thanh Tam (mua CP).pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang