VRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Phương Khanh

03-12-2019 17:09:00+07:00
03/12/2019 17:09 0
  •  

VRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Phương Khanh

Trần Thị Phương Khanh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191203_20191203 - VRC - BC GDCP NNB Tran Thi Phuong Khanh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang