BIC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

21-01-2020 16:53:00+07:00
21/01/2020 16:53 0
  •  

BIC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200121_20200121 - BIC - BC QTCT nam 2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang