BMP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

22/01/2020 14:540
  •  

BMP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200122_20200122 - BMP - BC QTCT 2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang