BTP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

17/01/2020 17:070
  •  

BTP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200117_20200117 - BTP - Bao cao quan tri cong ty 2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang