BVH: Tổng tài sản năm 2019 đạt 130,000 tỷ đồng

31/01/2020 13:402
  •  

Dịch vụ

BVH: Tổng tài sản năm 2019 đạt 130,000 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2019 và cả năm 2019, theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 44,848 tỷ đồng, tăng trưởng 7.2% so với năm 2018.

Tổng tài sản năm 2019 của BVH đạt gần 130,000 tỷ đồng, tương đương hơn 5.5 tỷ USD. Tính đến hết quý 4/2019, tổng doanh thu hợp nhất của BVH đạt 44,848 tỷ đồng, tăng 7.2% so với năm 2018.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2019 của BVH đạt 128,254 tỷ đồng. Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1,575 tỷ đồng. Tổng tài sản Công ty Mẹ tại ngày 31/12/2019 đạt 18,215 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 17,820 tỷ đồng.

Tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ đạt 32,153 tỷ đồng, tăng trưởng 9.5% trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 25,453 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 11,641 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 10,301 tỷ đồng, tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm 2018. 

Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt tiếp tục giữ vững vị trí top 2 công ty Quản lý Quỹ có Tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường, đạt 61,181 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với thời điểm cuối năm 2018. Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 14.41%. Bên cạnh đó, các danh mục đầu tư của khách hàng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tính đến hết quý 4/2019, tổng doanh thu của BVF đạt 118.7 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt phát hành thành công 41.4 triệu cổ phần BVH cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life). Như vậy, Sumitomo Life đã đầu tư 4,012 tỷ đồng (tương đương 173 triệu USD) để mua thêm cổ phần BVH, tương đương 5.91% vốn điều lệ hiện hành, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Bảo Việt lên 22.09%. 

Thông qua thương vụ, Bảo Việt phát hành thêm 41.4 triệu cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng số vốn điều lệ của Bảo Việt lên mức 7,423 tỷ đồng. Với số tiền thu được từ thương vụ phát hành riêng lẻ lần này, Bảo Việt dự kiến sử dụng vào hoạt động kinh doanh trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông: tăng cường năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và bổ sung vốn lưu động. 

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang