CEE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP CII

07-01-2020 17:24:00+07:00
07/01/2020 17:24 0
  •  

CEE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP CII

CTCP CII báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200107_20200107 - CEE - KQGD CD LQ - CTCP CII.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang