CNVL1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Chứng quyền CNVL1901

08/01/2020 16:410
  •  

CNVL1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Chứng quyền CNVL1901

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.01 (mã CK: CNVL1901) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200108_20200108 - CNVL1901 - CBTT ngay dkcc chot ds so huu chung quyen.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang