Cổ tức tuần 06 - 10/01, doanh nghiệp nào chia ‘lộc’ đầu năm?

05-01-2020 15:00:00+07:00
05/01/2020 15:00 4
  •  

Cổ tức tuần 06 - 10/01, doanh nghiệp nào chia ‘lộc’ đầu năm?

Trong tuần từ ngày 06 - 10/01/2020, có 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Traphaco (HOSE: TRA) với tỷ lệ 20%, CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: STC) với tỷ lệ 13%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt cổ tức tiền mặt trong tuần từ 06 - 10/01/2020

Trong 8 năm qua (kể từ 2012), TRA luôn đều đặn chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ chia cổ tức bình quân đạt 24%. Bên cạnh đó, Công ty cũng đan xen trả cổ tức bằng hình thức thưởng cổ phiếu với các tỷ lệ khác nhau.

Nguồn: VietstockFinance

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TRA mang về 1,176 tỷ đồng tổng doanh thu và 108 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 8% và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời thực hiện 54% và 53% kế hoạch cả năm.

Về STC, lũy kế 9 tháng đầu năm Công ty mang về 335 tỷ đồng tổng doanh thu và 14 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 7% và suýt soát so với cùng kỳ năm trước, đồng thời thực hiện 94% và 90% kế hoạch cả năm.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang