CTI muốn mua tối đa hơn 30% cổ phiếu lưu hành làm cổ phiếu quỹ

01-01-2020 10:00:00+07:00
01/01/2020 10:00 0
  •  

CTI muốn mua tối đa hơn 30% cổ phiếu lưu hành làm cổ phiếu quỹ

Ước tính Công ty phải chi ra từ 343 - 458 tỷ đồng để hoàn tất đợt mua lại cổ phần.

CTI dự kiến sẽ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại từ 15 - 20 triệu cp để làm cổ phiếu quỹ, tương đương từ 23.8 - 31.7% lượng cổ phần lưu hành của CTI. Nếu chiếu theo thị giá 22,900 đồng/cp kết phiên 31/12 của CTI, ước tính Công ty phải chi ra từ 343 - 458 tỷ đồng để hoàn tất đợt mua lại cổ phần.

Mới vừa qua, HĐQT CTI đã thông qua việc phát hành tối đa 100 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm. 

Nguồn vốn thực hiện thương vụ sẽ lấy từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Tính đến ngày 30/09/2019, tổng các nguồn vốn kể trên ghi nhận tại BCTC hợp nhất của CTI là gần 581 tỷ đồng. Cũng tại thời điểm cuối tháng 9, Công ty có lượng tiền mặt và tiền gửi xấp xỉ 162 tỷ đồng.

Ngày 20/01/2020 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để phía CTI thực hiện xin ý kiến về việc mua lại cổ phiếu quỹ, xin thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai đợt mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện lấy ý kiến sẽ từ 21/01-05/02/2020.

Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng đã thống nhất việc cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm bảo đảm việc sử dụng vốn hiệu quả trong giai đoạn tới. Ban Tổng Giám đốc được giao việc xây dựng phương án để trình HĐQT xem xét trong tháng 1/2020.

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang