CTI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08-01-2020 09:23:00+07:00
08/01/2020 09:23 0
  •  

CTI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CK: CTI) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200108_20200108 - CTI - TB ngay dkcc lay y kien co dong bang van ban.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang