CVJC1901: Thông báo ngày ĐKCC để lập DS người sở hữu chứng quyền của Chứng quyền CVJC 1901

15/01/2020 14:470
  •  

CVJC1901: Thông báo ngày ĐKCC để lập DS người sở hữu chứng quyền của Chứng quyền CVJC 1901

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo ngày ĐKCC để lập DS người sở hữu chứng quyền của Chứng quyền CVJC 1901 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200115_20200115 - CVJC1901 - CBTT ngay dkcc chot ds so huu chung quyen.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang