Damsan lên kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 đạt gần 61 tỷ đồng

14-01-2020 14:46:15+07:00
14/01/2020 14:46 1
  •  

Damsan lên kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 đạt gần 61 tỷ đồng

Ngày 09/01/2020, HĐQT CTCP Damsan (HOSE: ADS) thông qua Nghị quyết đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Trong đó, kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 đạt gần 61 tỷ đồng.

Cụ thể, ADS lên kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lãi trước thuế năm 2020 đạt gần 1,952 tỷ đồng và 61 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 2% và 10% so với năm 2019.

Ngoài ra, ADS cũng đưa ra kế hoạch Sợi OE năm 2020 đạt 5,400 tấn/năm, sợi cọc và khăn các loại lần lượt đạt 4,080 tấn/năm và 2,250 tấn/năm. Bên cạnh đó, kế hoạch bông nguyên liệu và sợi các loại năm 2020 đạt 9,000 tấn/năm và 7,200 tấn/năm.

Trong năm 2020, ADS cũng đưa ra giá trị giao dịch với các bên liên quan: CTCP sợi Eiffel, Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng ACC, Công ty TNHH Đông Phong. Trong đó, giá trị giao dịch cao nhất là 500 tỷ đồng thuộc về Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng ACC.

Giao dịch với các bên liên quan
Nguồn: ADS

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2019, ADS ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1,243 tỷ đồng và lãi trước thuế chỉ đạt hơn 4.7 tỷ đồng, lần lượt thực hiện được 62% kế hoạch doanh thu và 7% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Một số chỉ tiêu tài chính của Damsan qua 4 quý gần đây. ĐVT: triệu đồng

Tiên Tiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang