Doanh thu thuần của VEA giảm gần 53% trong quý 4

23/01/2020 14:000
  •  

Doanh thu thuần của VEA giảm gần 53% trong quý 4

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (UPCoM: VEA) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu thuần giảm 53% so với cùng kỳ, ghi nhận đạt gần 1,134 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4/2019 của VEA. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của VEA

Quý 4/2019, VEA ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1,134 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chiếm hơn 1,170 tỷ đồng đã dẫn tới lợi nhuận gộp của VEA ghi nhận âm gần 37 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng 75% so cùng kỳ, ghi nhận hơn 279 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4/2019, VEA ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 2,199 tỷ đồng, tăng nhẹ 1.3% so với cùng kỳ. Phần lớn lãi của Công ty tới các công ty liên doanh, liên kết.

Cả năm 2019, doanh thu thuần của VEA giảm 37% và lợi nhuận gộp giảm 84% so với năm ngoái, lần lượt đạt hơn 4,486 tỷ đồng và gần 98 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính của VEA tăng mạnh 117% so với cùng kỳ, ghi nhận đạt gần 903 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi hỗ trợ vốn chiếm hơn 899 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý 4/2019 của VEA

Lũy kế cả năm 2019, lãi sau thuế của VEA ghi nhận đạt gần 7,351 tỷ đồng, tăng nhẹ 4.3% so với năm 2018.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tính đến ngày 31/12/2019 của VEA đạt hơn 11,265 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất của VEA vào Công ty liên kết là đầu tư cho Công ty Honda Việt Nam gần 133 tỷ đồng và hơn 95 tỷ đồng cho CTCP Matexim Hải Phòng.

Bên cạnh đó, các khoản phải trả ngắn hạn khác của VEA tăng lên 28% so với đầu năm, ghi nhận hơn 5,287 tỷ đồng với khoản cổ tức, lợi nhuận phải trả chiếm gần 5,162 tỷ đồng.

Tống tài sản của VEA tính đến cuối năm 2019 ghi nhận đạt hơn 33,301 tỷ đồng, tăng 26% so với con số đầu năm.

Hiện tại, giá cổ phiếu VEA đang giao dịch quanh mức 45,300 đồng/cp (chốt phiên 22/01/2020), tăng hơn 16.6% qua 1 năm với khối lượng giao dịch bình quân 334,431 cp/phiên. Từ đầu năm 2019, giá cổ phiếu VEA liên tục tăng và lập đỉnh vào ngày 26/07/2019 tại mức giá 59,113 đồng/cp. Kể từ sau đó, giá đã lao dốc và hiện vẫn đang trong xu hướng giảm.

Diễn biến giá cổ phiếu VEA từ đầu năm 2019 đến nay

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang