DXV: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty

06/01/2020 17:410
  •  

DXV: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200106_20200106 - DXV - NQHDQT ve viec thay doi dia chi Tru so Chinh Cong ty.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang