DXV: Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty

06/01/2020 17:460
  •  

DXV: Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200106_20200106 - DXV - TB thay doi Tru So Cong ty.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang