EIB: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020

09-01-2020 17:20:00+07:00
09/01/2020 17:20 0
  •  

EIB: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200109_20200109 - EIB - UBCK chap thuan gia han CBTT BCTC 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang