FDC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

16/01/2020 16:380
  •  

FDC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200116_20200116 - FDC - Bao cao quan tri cong ty 2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang