GMD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Minh Nguyệt

22/01/2020 13:350
  •  

GMD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Minh Nguyệt

Nguyễn Minh Nguyệt báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần GEMADEPT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200122_20200122 - GMD - KQ giao dich CP Nguyen Minh Nguyet.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang