GSP đặt kế hoạch năm 2020 gần như đi ngang so với năm 2019

03-01-2020 13:26:04+07:00
03/01/2020 13:26 0
  •  

GSP đặt kế hoạch năm 2020 gần như đi ngang so với năm 2019

Ngày 02/01/2020, HĐQT CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) thông qua Nghị quyết đưa ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với lãi sau thuế chỉ nhích nhẹ 1% so với kế hoạch năm 2019.

Cụ thể, GSP đề ra chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt 1,250 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 52.8 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 4% và 1% so với kế hoạch năm 2019.

Chỉ tiêu kế hoạch của GSP qua các năm. ĐVT: tỷ đồng
Kế hoạch đầu tư tài sản cố định của GSP
Nguồn: GSP

GSP cũng đưa ra kế hoạch năm 2020 sẽ đầu tư 41.73 triệu USD cho 1 tàu vận chuyển VLGC có sức chở khoảng 75,000 - 85,000 CBM.

Ngoài ra, trong năm 2020, DSP cũng sẽ khai thác hiệu quả đội tàu LPG, thúc đẩy vai trò đầu mối huy động phương tiện vận tải đường thủy và đường bộ để điều hành vận chuyển sản phẩm LPG của nhà máy GPP Cà Mau. Bên cạnh đó, GSP tổ chức sửa chữa trung gian tàu Việt Gas để đảm bảo tiến độ, tiết kiệm chi phí và phù hợp với tình hình khai thác.

Tàu Việt Gas
Nguồn: GSP

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2019, GSP ghi nhận tổng doanh thu đạt 1,121 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 36 tỷ đồng, lần lượt thực hiện được 92% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang