HCM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ HFIC

03-01-2020 16:54:00+07:00
03/01/2020 16:54 0
  •  

HCM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ HFIC

HFIC thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200103_20200103 - HCM - TB GD CP cua to chuc CLQ-HFIC.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang