ICG: Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 2,180,600 CP

31/01/2020 15:470
  •  

ICG: Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 2,180,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Mã chứng khoán: ICG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,220,849 CP (tỷ lệ 6.95%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,600,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,180,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,401,449 CP (tỷ lệ 19.36%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá giao dịch không như mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/01/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/01/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang